Historie & toekomst

van windenergie

 

Tik op de geluidsbalk voor afspelen tekst

Wind is een belangrijke bron van energie. De vroegste, grootschalige toepassing was in de zeilvaart, maar ook molens worden al vroeg in de geschiedenis genoemd. In Nederland heeft windenergie met

name een vlucht genomen tijdens de droogmakerijen en inpolderingen vanaf de 17e eeuw.

 

De opkomst van de stoommachine drong wind als krachtbron sterk terug. Pas in de jaren ’70 van de 20e eeuw, met het besef dat fossiele brandstoffen niet altijd beschikbaar zullen blijven, kwam windkracht weer in de belangstelling te staan. Windkracht is nu een van de belangrijkste hernieuwbare energie-bronnen. Daarbij is wel een discussie ontstaan over werkelijke kosten van windenergie en over horizonvervuiling.

Bijvoorbeeld in het vlakke landschap van Groningen worden individuele molens bij boerderijen door velen als storend ervaren. In toenemende mate worden moderne windturbines in grotere groepen gebouwd.

 

 

De laatste jaren gebeurt dat op zee, maar ook op het vasteland zijn enkele grote zogenaamde windparken geplaatst. Vanaf molen De David is bij helder weer in oostelijke richting het windmolenpark in de Eemshaven te zien. Dit is een van de grootste, op het land gebouwde parken.

 

 

› toepassingen ›